رفع کسالت در نماز

… ادامه نوشته

معیارهای رشد جامعه، خانواده و فرد

بسم الله الرحمن الرحیم … ادامه نوشته

تربیت فرزند

بسم الله الرحمن الرحیم … ادامه نوشته

13*تربیت، دستِ پدر و مادر نیست؛ اگر دست آنهاست، پس چرا خواهر و برادر مثل هم نیستند؟!.

4* در خانه هایتان هر روز،حتی با خانواده خودتان به تنهایی ،روضه بگیرید.بگذارید یک جلسه یک نفره در عالم شکل بگیرد،پانصد نفر،پانصد جلسه می شود.اصلا فقط نیت کنید.چایی و غذای هر روز را به نیت روضه بخوریدنیت شما این باشد که بعدا اگر فرصت شد کنار یکدیگر بنشینید و یک مداحی و روضه ای هم بخوانید و یک مساله شرعی هم بگویید.با این کارها فرزندانتان را بیمه می کنید