استجابت دعا

… ادامه نوشته

۴۷*برخى ظرفشان کوچک است، تا چشمشان به گنبد امام حسین –علیه‌السلام- مى‏افتد یا مثلا به جمکران می‌روند، دست و پایشان را گم مى‏کنند و چیزهاى کوچک و دم دستى از امام-علیه‌السلام- مى‏خواهند. در جمکران باید از خدا حاجت‏هاى بزرگ درخواست نمود، زیرا آنجا مکان خاصى است.

۴۳*خدا هر جایی باپیغمبرش صحبت نمی کند. وحی در مکّه، مدینه ومسجدالاقصی صورت گرفته است .معراج هم در همانجا بوده است. برای حضرت موسی علیه السلام هم یک وادی مقدّس مثل مکه است . (اذ نادیه ربه بالواد المقدس  طوی) پس آدم وفتی می خواهد باخدا صحبت  بکند، باید یک جای مقدس  برود.

۴۲*خوش به حال آن‌هایی که مال باخته هستند، می‌گویند ما بدهکاریم، می‌گویند که ما نتوانستیم کاری بکنیم، در شب قدر بدهکار آمدند، می خواهند بدهی‌شان را صاف کنند.

«حمل الزاد الی الکریم اقبح شیئاً» اگر شما دست خالی آمدی، دستت را پر می‌کنند. اما اگر با دست پر آمدی، انتظاری نداشته باش

ناامیدی از اجابت دعا

… ادامه نوشته

یأس از خدا، صفت کافران

… ادامه نوشته

11*دائم درحال معامله باخداباشید
خدامی فرماید چپ رفتیدازمن بخواهید،به راست رفتیداز من بخواهید.نشستید و برخواستید،ازمن بخواهید.دائم ازخدا هرچیزی رابخواهید.

5*برای هرامری ولو برای چیزهای کوچک ٬دائم بگویید: رب نجنی
ممکن است شخصی یک عمرباخدا مناجات کند، ولی بعداز سی سال یا پنجاه سال نتیجه بگیرد
ولی به هرحال اینهارا دست کم نگیرید.

4*حضرت میفرماید:بعداز هرنماز واجب یک دعای مستجاب دارید،ولی الان هیچ کس ازاین فرصت استفاده نمیکند.اگرهم دعاکند اینطور فکرنمیکند که این دعا مستجاب است،می گویدحالا این فقط یک دعااست وبه خدااعتماد وتوکل ندارد.

2* فضل دعا از قران بالاتراست.
اگرمشغول دعا شدی معلوم است که قداست توبالاتر از کسی است که قران میخواند.چون دعا مربوط به ظرف آدم است ولی قران اینطور نیست وممکن است لقلقه ی زبان باشد.
البته قران خواندن هم ظرف میخواهد ولی دعا یک مرحله عمیق تراست