8*بهترین لیاقت ما ظرفی است که خدا برای ما به عنوان شیعه بودن گذاشته است. و همه ی خیرات درما جمع می شود و الّا کسی که ولایت علی(ع) را نداردظرف ندارد.

شناخت امام معصوم (علیه‌السلام)

مقدمه

عالم هستی تحت تدبیر اراده الهی است و … ادامه نوشته