qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

پخش زنده

شوری/50

🔹🔷🔹🔷🔹🔷🔹🔷🔹🔷🔹

⚜ علم خداوند را نمی توان کنار گذاشت ، چون او علیم و قادر است. همچنانکه به بعضی ها پسر داده ؛ پس قادر است.
به بعضی ها دختر داده است ؛ پس باز هم قادر است ، خدا چه طور قدرت خود را ثابت کند ؟

⚜ دختر و پسر دادن یک مثال است ، در همه چیز همین طور است ، مثلا فردی تقوا می خواهد ، دیگری علم می خواهد ، یک نفر می خواهد مداح شود ، فرد دیگری می خواهد سخنران شود ، یک نفر بینی صاف می خواهد ، یک نفر محاسن می خواهد ، یک نفر قد بلند می خواهد ، و خداوند متعال با اینکه هر چه که بندگان نیاز داشته اند به آن ها داده است ولی باز هم متهم است!

🔹🔷🔹🔷🔹🔷🔹🔷🔹🔷🔹

🔹🔷🔹🔷🔹🔷🔹🔷🔹🔷🔹

⚜ ما باید این طور تصور کنیم که مثلا قرار بود من کرم باشم ، کرمی در لجن! به چه دلیل کرم نباشم!؟ مگر کرم مخلوق خدا نیست ؟ در حالی که خداوند متعال مرا کرم قرار نداد؛

⚜ بلکه یک انسان کامل ، بالغ و دارای فهم قرار داد ، مرا معتقد به پیامبر ( صلی الله علیه و آله ) و قیامت قرار داد. این همه به من توجه کرد! ولی من دائم ایراد می گیرم که چرا این طور شد و آن طور نشد!؟

🔹🔷🔹🔷🔹🔷🔹🔷🔹🔷🔹

🔹🔷🔹🔷🔹🔷🔹🔷🔹🔷🔹

⚜ در روایت آمده است که انسان بیمار فرد سالم را ببیند و از خداوند سلامتی بخواهد ، چون اگر فرد سالم جلوی او نبود ، نمی فهمید سلامت یعنی چه و فرد سالم هم فرد بیمار را ببیند و خداوند را شکر کند ، اگر فرد مریض جلوی او نبود ، نمی فهمید شکر چه چیزی را به جا آورد.

⚜ این خود یک کتاب است ، کتاب بیماری و سلامتی. اگر جهل و علم نمی بود ، چیزی معلوم نمی شد ، جاهل باید از خدا علم بخواهد و عالم هم باید شکر خدا را به جا آورد.

🔹🔷🔹🔷🔹🔷🔹🔷🔹🔷🔹