qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

پخش زنده

شوری

آیه12كليدهاى آسمانها و زمين از آن اوست. در روزى هر كه بخواهد گشايش مى‌دهد يا تنگ مى‌گيرد، و او به هر چيزى داناست.

🔹🔷🔹🔷🔹🔷🔹🔷🔹🔷🔹

⚜ کلیدهای آسمان و زمین از آن خداست ؛ نشانه اش چیست ؟ دستتان را در جیب خود فرو ببرید آیا آن قدر که دلتان می خواهد در آن پول هست ؟ نیست ، یعنی شما کاره ای نیستید که بخواهید به اوامر و نواهی خداوند بی توجهی کنید.

⚜ میزان جیب شما در امر ونهی شما حفظ می شود ، یعنی اگر به این اوامر و نواهی توجه کردید ، همه ی امورتان دقیق دنبال می شود.

🔹🔷🔹🔷🔹🔷🔹🔷🔹🔷🔹

🔹🔷🔹🔷🔹🔷🔹🔷🔹🔷🔹

⚜ ( یبسط الرزق ) کسی که دستش را به سوی آسمان بلند کرده با تدبیر خداوند زندگی می کند ، اما به کسی که به دنبال تقدیر خداوند نیست تنگ می گیرند.

⚜ ( انه بکل شیء علیم ) دلیل دیگر بر لزوم اوامر الهی ، علیم بودن خداوند است. اگر کسی پیدا شد که بگوید من بر همه چیز علیم هستم ، همین دلیل کافی است که به دنبال او بروید.

🔹🔷🔹🔷🔹🔷🔹🔷🔹🔷🔹

🔹🔷🔹🔷🔹🔷🔹🔷🔹🔷🔹

⚜ خدا قانون همه یا هیچ را قبول دارد ؛ یا همه ی وجود با خداست ، یا با خدا نیستی. البته هر کس مناسب ظرفیت خودش باید مراعات کند ، از یک بچه به اندازه ی خودش می خواهند ، ولی در بچه بودنش هم همین طور است که باید تکالیف خود را کامل رعایت کند.

⚜ ( نؤمن ببعض و نکفر ببعض ) نباشیم ؛
یک پیچ در ماشین اگر نباشد شاید ماشین را از کار بیاندازد. اگر متشرع هستیم باید تمام اوامر و نواهی رعایت شود ؛ مانند وقتی که فرماندهی ۱۰ فرمان صادر می کند و سرباز همه را انجام می دهد ، جز یکی ، همان یک نافرمانی کافیست که او را بازداشت کنند.

🔹🔷🔹🔷🔹🔷🔹🔷🔹🔷🔹