qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

شوری/49

از آن خداست فرمان‌روايى آسمان‌ها و زمين. هر چه بخواهد مى‌آفريند. به هر كه بخواهد دختر مى‌بخشد و به هر كه بخواهد پسر مى‌بخشد.

🔹🔷🔹🔷🔹🔷🔹🔷🔹🔷🔹

⚜ یعنی باید دقت داشت که خداوند متعال این کار را بر اساس علم و قدرت و حکمتش انجام می‌دهد و کسی که ایراد می‌گیرد در واقع علم و قدرت و حکمت خداوند را زیر سؤال می‌برد.

⚜ آیه ۴۹ و ۵۰ امر مهمی را مطرح می‌کند که نفس ما با آن درگیر است و عقاید ما را هم زیر سؤال می‌برد، یعنی ما در حال حاضر خدا پرستیم و ایمان داریم، ولی نفسمان هنوز تربیت نشده است و به ما ضربه می‌زند.

🔹🔷🔹🔷🔹🔷🔹🔷🔹🔷🔹

🔹🔷🔹🔷🔹🔷🔹🔷🔹🔷🔹

⚜ نفس ما را محاکمه می‌کند و چون و چرا می‌آورد! نفس امارة بالسوء است. باید به نفس فهماند که خداوند مالک آسمان و زمین است و بخشنده است و به هرکس که بخواهد می‌بخشد. اگر به شما این چیز را نداده، به جای آن چیز دیگری داده است.

⚜ خداوند متعال بهترین‌ها را به شما داده است؛ ولی شیطان و نفس آن‌چه را که حتی شاید به خاطر معصیت خودتان به شما نداده، بزرگ جلوه می‌دهند. به همین دلیل است که شما هم می‌پذیرید.

🔹🔷🔹🔷🔹🔷🔹🔷🔹🔷🔹

🔹🔷🔹🔷🔹🔷🔹🔷🔹🔷🔹

⚜ فردی گفت: من لکنت زبان دارم، به او گفتم لکنت زبان یعنی این‌که شما زیاد حرف نزن! اگر به کسی چشم ندادند یعنی نبین! تو می‌خواهی زیاد حرف بزنی و همه‌ی خطرات هم در حرف زدن توست.

⚜ قیامت خداوند متعال خواهد گفت که من، بر زبان تو حجت واضحه گذاشتم که تو بفهمی نباید حرف بزنی و در حرف زدنت مواظبت کنی ولی این کار را نکردی. یک سال حرف نزن، ببین سکوت بهتر است یا حرف زدن، خداوند اشتباه نمی‌کند و از روی حساب این لکنت زبان را به تو داده است.

🔹🔷🔹🔷🔹🔷🔹🔷🔹🔷🔹

🔹🔷🔹🔷🔹🔷🔹🔷🔹🔷🔹

⚜ به او گفتم: تو با همین عیب با خدا درگیر شده‌ای؛ اصرار داری که لکنت از تو برداشته شود ولی خداوند اصرار دارد که برداشته نشود، این دعوا را رها کن و به جای آن دعا کن و از خدا بخواه که مشکلت حل شود؛

⚜ ولی اگر مدام به این فکر کنی، به طرف سقوط می‌روی، و خداوند متعال تو را ناشکر معرفی می‌کند، که این همه نعمت به تو داده‌ام ولی حتی برای یک نعمت، الحمدلله نگفتی و شکر نکردی. اما یک چیز را به خاطر خودت از تو گرفتم و تو در خدایی من منازعه کردی.

🔹🔷🔹🔷🔹🔷🔹🔷🔹🔷🔹