qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

پخش زنده

شوری/49

از آن خداست فرمانروايى آسمانها و زمين. هر چه بخواهد مى‌آفريند. به هر كه بخواهد دختر مى‌بخشد و به هر كه بخواهد پسر مى‌بخشد.

🔹🔷🔹🔷🔹🔷🔹🔷🔹🔷🔹

⚜ یعنی باید دقت داشت که خداوند متعال این کار را بر اساس علم و قدرت و حکمتش انجام می دهد و کسی که ایراد می گیرد در واقع علم و قدرت و حکمت خداوند را زیر سؤال می برد.

⚜ آیه ۴۹ و ۵۰ امر مهمی را مطرح می کند که نفس ما با آن درگیر است و عقاید ما را هم زیر سؤال می برد ، یعنی ما در حال حاضر خدا پرستیم و ایمان داریم ، ولی نفسمان هنوز تربیت نشده است و به ما ضربه می زند.

🔹🔷🔹🔷🔹🔷🔹🔷🔹🔷🔹

🔹🔷🔹🔷🔹🔷🔹🔷🔹🔷🔹

⚜ نفس ما را محاکمه می کند و چون و چرا می آورد! نفس امارة بالسوء است. باید به نفس فهماند که خداوند مالک آسمان و زمین است و بخشنده است و به هرکس که بخواهد می بخشد. اگر به شما این چیز را نداده ، به جای آن چیز دیگری داده است.

⚜ خداوند متعال بهترین ها را به شما داده است ؛ ولی شیطان و نفس آنچه را که حتی شاید به خاطر معصیت خودتان به شما نداده ، بزرگ جلوه می دهند. به همین دلیل است که شما هم می پذیرید.

🔹🔷🔹🔷🔹🔷🔹🔷🔹🔷🔹

🔹🔷🔹🔷🔹🔷🔹🔷🔹🔷🔹

⚜ فردی گفت :من لکنت زبان دارم ، به او گفتم لکنت زبان یعنی اینکه شما زیاد حرف نزن! اگر به کسی چشم ندادند یعنی نبین! تو می خواهی زیاد حرف بزنی و همه ی خطرات هم در حرف زدن توست.

⚜ قیامت خداوند متعال خواهد گفت که من ، بر زبان تو حجت واضحه گذاشتم که تو بفهمی نباید حرف بزنی و در خرف زدنت مواظبت کنی ولی این کار را نکردی. یک سال حرف نزن ، ببین سکوت بهتر است یا حرف زدن ، خداوند اشتباه نمی کند و از روی حساب این لکنت زبان را به تو داده است ؛

🔹🔷🔹🔷🔹🔷🔹🔷🔹🔷🔹

🔹🔷🔹🔷🔹🔷🔹🔷🔹🔷🔹

⚜ به او گفتم :تو با همین عیب با خدا درگیر شده ای ؛ اصرار داری که لکنت از تو برداشته شود ولی خداوند اصرار دارد که برداشته نشود ، این دعوا را رها کن و به جای آن دعا کن و از خدا بخواه که مشکلت حل شود ؛

⚜ ولی اگر مدام به این فکر کنی ، به طرف سقوط می روی ، و خداوند متعال تو را ناشکر معرفی می کند، که این همه نعمت به تو داده ام ولی حتی برای یک نعمت ، الحمدلله نگفتی و شکر نکردی. اما یک چیز را به خاطر خودت از تو گرفتم و تو در خدایی من منازعه کردی.

🔹🔷🔹🔷🔹🔷🔹🔷🔹🔷🔹