qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

افسردگی

سوالتوصیه ی شما در مورد خانمی که در اثر مشکلات زندگی دچار افسردگی شدند ،بهانه گیر شدند و مدام گریه می کنند ، چیست ؟

خدا آقای بهجت را رحمت کند ؛ یکی از چیزهایی که ایشان می فرمودند خیلی خوب است برای این جور بیماری ها ، این است که بین الطلوعین بیایید بیرون. بین الطلوعین بیایند قدم بزنند.

✳️ حضرت فرمود :بین الطلوعین ،نه جزء شب است و نه جزء روز.
خیلی مهم است یک همچین ساعتی. یک ساعت و خورده ای نه جزء شب است نه جزء روز.
حضرت فرمود :بین الطلوعین قطعه ای از بهشت است.

✳️ آدم بیاید از هوای بین الطلوعین استفاده کند . ایشان می فرمودند به خصوص افرادی را که فلج هستند؛ کسانی که قطع نخاع نیستند ، اگر بین الطلوعین روی ویلچر ببرند ، بیارند چه بسا این جور مشکلاتشان حل می شود.

✳️ کسانی که ناراحتی های روحی _ روانی دارند ،بین الطلوعین بیایند بروند ،حالشان عوض می شود.
این است که خدای متعال یک چنین چیزهایی را هم قرار داده است.

✳️ یکی هم اینکه سخت گیری در دین است ؛ مثل همین وسواسی ها ؛مدام وضو می گیرد ، مدام غسل می کند ، مدام در نماز شک می کند ،یعنی جاهل است ؛ تکلیف این جوری نیست.

✳️ در مورد نجاست فرمودند باید شما قسم بخوری من دیدم که این نجس شد و الّا برای شما نجس نیست.

✳️ تکالیف را سخت نگیریم ،به خودمان فشار نیاوریم ، مشکل روحی برای خودمان در دین درست نکنیم ، دین را یک امر روان ، ساده فرض کنیم که خدای متعال ،اینجوری دین را قرار داد.

✳️ حضرت فرمود :(اِنّي بُعِثتُ عَلَي الشّريعة السَّمْحَة السّهلَة )
یعنی :نه سهله ، (فرمودند ) سمحه ی سهله ؛ یعنی مثل آب خوردن.

✳️ وضو نتوانستی بگیری ، تیمم کن.اگر از محلش رد شدی ، اعتنا نکن ؛نمازت تمام شد ، به قبلی دیگر کاری نداشته باش.

✳️ اگر دین را اینجوری جلو بردیم ، آن مشکلات به سراغ ما نمی آید.