qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

عاقبت بخیری

سوال
چه کنیم که آخر عمر در خسران و زیان نباشیم و مورد تأیید اهلبیت از این دنیا برویم ؟
صلوات، زیاد بفرستید
این را حضرت آیت الله بهجت فرمودند :در قیامت همه حسرت می خورند اِلّا کسی که زیاد بر محمد و آل محمد صلوات فرستاده است.