qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

ولایت فقیه

سوال
در صورت امکان در مورد بحث ولایت فقیه و تابع بودن نسبت به ولایت ، توضیح دهید؟

الان ما داریم آثار را می بینیم ؛
ما زمان شاه را درک کردیم ؛ زمان شاه اینجوری بود که شاه بالای سر ما بود ؛
شاهی که دین ندارد ، شراب خور است ، فاسق است ، آلت دست دیگران است ، جامعه را می چراخند.
به فسق کمک می کرد ، تعاون برای فسق داشت ، وزرایی که انتخاب می شد بهایی بودند ، فاسق بودند ، در صدد این بودند دین را بکوبند.
حوزه یک حالت متروکه بود ؛
خیلی از شماها فیضیه ی آن موقع را یادتان نمی آید ، یک فیضیه ی نمور بود ؛ الان یک مدرسه در یک روستای دور افتاده ، آباد است.
در آن زمان امام زاده ها محل معتادها شده بود ، الان می بیند امام زاده ها متولی دارد ، بوی عطر و مشک و عنبر می دهد ، حالت مقدسی پیدا کرده است.
من فقط جمکران را برای شما می گویم : آن موقعی که ما جمکران می رفتیم ، کل جمعیتی که شب های چهارشنبه می آمدند همان سه ردیف اول بود ،
یک جایی بود آقایان علما می آمدند نماز می خواندند می رفتند.
بعده ها یک مقدار جمعیت بیشتر شد.
اما الان شما جمعیت جمکران را می بینید ؛
معلوم می شود که نظام ولایت فقیه ، به حمایت از دین و مرجعیت، کارها را انجام می دهد؛ در عین حال که مراجع عظام ما هم هستند ، یک کاری را هم به عهده ی ایشان سپردند ؛
یعنی آن کارهایی که لازم بود در اجتماع انجام شود ، ولی انسان متدینی نبود ، حالا یک انسان متدین بالا سر آن آمده،
و این انسان متدین جامعه را در جهت تدین ، تا آن مقداری که قدرت دارد و می فهمد جلو می برد ؛
معجزه ندارد! کشف و کرامت ندارد ، نگفته است که من پیغمبرم ، نگفته است که من امامم!
تا همان اندازه ای که می فهمد وقدرت دارد ، با این همه دشمنی ها دارد کار را به این سمت می برد.
این را ما باید قدر بدانیم ، از آن استفاده کنیم ، برای ایشان دعا کنیم ، زمینه را فراهم کنیم تا ( ولایت فقیه) گسترش پیدا کند تا آن زمینه هایی که لازم است ، فراهم شود.