qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

رفع تنش

سوال
با توجه به آنکه ما انسان ها از سطوح عقلی متفاوتی برخورداریم ،در برخورد با اطرافیان مانند همسایه ،همکار و همسر چگونه رفتار کنیم که رنج نبریم و دچار تنش نشویم ؟
با توجه به آنکه ما انسان ها از سطوح عقلی متفاوتی برخورداریم ،در برخورد با اطرافیان مانند همسایه ،همکار و همسر چگونه رفتار کنیم که رنج نبریم و دچار تنش نشویم ؟
هر کس که عاقل تر است ، تحملش بیشتر است ، وظیفه اش سنگین تر است ، او باید آنها را نگه دارد نه آنکه آنها او را نگه دارند.
اگر در یک جمعی همه عاقل هستند اصلا هیچ اتفاقی نمی افتد .
شما الان یک استکان چای داغ را چه جوری می خورید ؟!
آیا همین طور می کشید بالا و می خورید ، از حلق تا پایین را می سوزانید ؟!
چطور در مورد یک چای داغ عقل را به کار می برید
از موبایل چگونه استفاده می کنید ؟! چرا مواظبید شارژش تمام نشود ؟! خب این عقل است دیگر
همین را در مورد همسایه و
اطرافیان به کار ببر ،
همین عقل را ببر درهمسر داری ،
همین عقل را ببر در بچه داری ،
همین عقل را ببر در خوردن ،
همین عقل را ببر در خوابیدن.
پس آن عقل هست فقط باید از آن استفاده شود.