qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

کم رویی

سوال
سی و پنج سال سن دارم و بسیار کم رو و خجالتی هستم و هنوز هم ازدواج نکرده ام و نوعا برای کارها به سختی اقدام می کنم لطفا راهنمایی بفرمایید ؟
خجالتی بودن خوب است ، پررویی بد است!
آدم خجالتی ضرر نمی کند ، پررو ضرر می کند که عقل ندارد ، نمی داند کجا باید استفاده کند.
پس خجالتی بودن مشکلی نیست.
ولی اگر یک آدم خجالتی است که کارهایش را نمی تواند انجام دهد ، حقش را نمی تواند بگیرد ، نمی تواند آنجایی که باید باشد حضور داشته باشد ، این خجالتی نیست! این خود کم بینی است ،
عدم اعتماد به نفس است ،
معلوم است که شیطان بر او مسلط است. این خوب نیست.
مثل جبن ، ترس خیلی خوب است پیغمبرها می ترسیدند ،
ولی خوب است آدم ترسو کارهایش را هم انجام دهد.
الان مثلا برای رانندگی ترس خیلی چیز خوبی است!
ولی نباید باعث شود رانندگی نکنید ،
ترس در رانندگی به چه درد می خورد ؟! اینکه تصادف نکنید ، مواظبت کنید.