qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

تکبر

سوالفردی عالِم را می بیند ولی تکبرش به او اجازه نمی دهد که از او سؤال کند و یا با او وارد صحبت شود. خودش هم از این تکبر ، رنج می برد ؛ درمان یک چنین تکبری چیست ؟
اصلا همین یک بلاست.
در مورد دعا همین است ، علت اینکه دعاهای ما کم است ، استغاثه مان به پروردگار کم است ، برای تکبر است.
شیطان هم تکبر ورزید؛
ما هم اگر تکبر بورزیم امرمان نسبت به امر پروردگار همین جور می شود.
شما احتیاج داری ، نیاز داری ،باید خودت را بشکنی بروی سؤالت را بپرسی.
اگر این کار را نکنی ، خود این ، یک عقوبت است ، عقوبت تکبر را داری می کشی ؛ یعنی محروم می شوی از یک عالِم ، محروم می شوی از یک آدم خدوم ، محروم می شوی از این فامیل.
حضرت فرمود :( اَکْرِم الشریف ) پرسیدند :شریف چه کسی است ؟ حضرت فرمود:آدم پول دار.
آدم پول دار را احترام کنید.
چرا ؟ به خاطر اینکه وقتی به این آدم پول دار احترام کردید ،دلش رقیق شد ، به چهار تا فقیر یک چیزی می دهد.
زمینه را باید فراهم کرد.
حضرت فرمود:دو نفر که با هم مصافحه می کنند خدا دستش را می گذارد وسط دست این دو نفر.
بعد فرمود :(تعبیر حضرت است ) کف دست خدای متعال به طرف کسی است که اول دستش را آورده.
خدا که دست ندارد که کف دست داشته باشد ،
تعبیر است ؛ یعنی رحمت پروردگار.
حالا لازم نیست که آدم از زیاد شروع کند ؛ از کم (شروع کند )خدمت یک عالم برود بنشیند ،آن ته مجلس بنشیند ،نزدیک ننشیند ، ولی این غرورش را بشکند.
علم در تواضع است.
حضرت فرمودند :( به بلندی آب نمی رسد ، هر چه قدر زمین پست باشد آب به آن می رسد. )
لذا آنهایی که علم در وجودشان قرار می گیرد ، آدم های متواضع هستند. آدم های متکبر عِلم در وجودشان جای نمی گیرد.
می آیند مشغول می شوند ، به یک مطالبی که فکر می کنند علم است.
پنجاه سال ،شصت سال ، کتاب هایی را ورق می زنند فکر می کنند مشغول علم هستند.خدامحرومشان می کند از آن علم واقعی.