qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

موبایل فرزندان

سوال

آیا برای فرزندانمان تلفن همراه بخریم ، تلفن همراهی که قابلیت اتصال به فضای مجازی را دارد یا خیر ؟! فرزندان ما در فضاهایی که نباید بروند ، می روند و بعد هم قول می دهند و دوباره برمی
گردند.
اگر کار از دستتان خارج شده که هیچ. گاهی پدر و مادر ، کار از دستشان خارج شده ؛ یعنی در یک وضعیتی است که نه مسلط به خانواده اش است ، نه مدیریت به خانواده دارد ، نه تأثیر دارد و حالا دارد می پرسد!
اینکه مقهور است.
شما باید با وضعیت فعلی جامعه ، یک جوری راه می آمدی که اگر هم قرار بود ، فرزند از اینها استفاده بکند ، رشد عقلانی پیدا کرده باشد که اگر رفت از این فضای مجازی استفاده کند ، به انحراف نیفتد.
شما الان به بچه ات بگو که هر روز بیا من گوشی ات را چک کنم اگر می پذیرد ، که دیگر مشکلی ندارد ؛ ولی بچه نمی پذیرد.
ما چه کار کنیم ؟!
ماخسارت خوردیم دیگر ،
یک :بیاییم آن مقداری را که می توانیم ، جلوی خسارت را بگیریم.

دو :بیاییم ایجابی برخورد کنیم ، بچه ی ما هر مسیری را که رفته ، ما هم او را در مسیر ایمان ببریم . ولو به اندازه ی کم ؛
آن مقداری از مسیر ایمان را که من می توانم ، او را ببرم .
نگران نشوم ، از خدا هم بخواهم ، دست به دعا باشم ، خدا قلوب را تغییر می دهد ، عوض می کند ، مسیر را روشن می کند ، متنبه می کند.
به خصوص امام رضا علیه السلام این کاره است. متوسل به امام رضا علیه السلام بشوید ، ایشان قلوب را مهیا می کند برای بندگی خدا.
هیچ نگران نباشید.
حرف آخرم این است : شیعه ده سال می رود در فساد ، پنج سال می رود در فساد ؛ هیچ مشکلی برایش ایجاد نمی شود ؛
شیطان بر او مسلط می شود ولی ، به سلامت در می آید.
ببینید ، شیعه است ، چون یک نوری در دلش است. به شرطی که پدر و مادرها جوری برخورد نکنند که این فرد از شیعه بودن در بیاید ؛ یعنی عاق پدر شود ، عاق مادر شود.
یک برخورد مهربانانه و محبت آمیز داشته باشند ولو بچه شان گنه کار است ، فاسق است ،
رفتار محبت آمیز پدرانه ، و دعای پدر و مادر و صدقه ای که می دهند ، این بچه را از دهن گرگ ، از دهن شیطان ، سالم در می اورد.