qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

اطلاع از قبول عزاداریها

سوالاز کجا بدانیم عزاداریها و خدمت های ما در این دو ماه قبول شده است؟
باید ببینید از این به بعد توفیقات تان چه جوری است آیا عبادت ها ، حرف زدن ها ، اعمال و رفتار ، تغییر کرده یا تغییر نکرده است ؟!
اگر آدم ببیند نمازهایش تق و لق بوده ، بعد از این دو ماه هم همین جور است، معلوم می شود که عزاداری برایش کاری انجام نداده است؛
در امور آدم تأثیر مستقیم دارد ؛
یقینش بالا می رود ،صدقش بالا می رود ، اخلاصش افزایش پیدا می کند ، نزد اهلبیت درجه پیدا می کند ، نورانیت پیدا می کند.
این است که باید بعد از ایام عزاداری، این تأثیرات را در وجود خودش ، کم یا زیاد ببیند.