qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

لذت از تحسین

سوالاز اینکه دیگران از من تعربف کنند و حواسشان به محاسن من باشد لذت میبرم ، چاره ی آن چیست ؟
خیلی خوب است.
وقتی از شما تعریف کردند الحمدلله دارد.
وقتی آدم را تکذیب می کنند بد است.
منتها حالت غرور به شما دست ندهد ؛ غرور یک چیز دیگری است ،
غرور غیر از این است که آدم خوشش بیاید!
مثلا شما دارید یک نماز خوبی می خوانید ، در باز شد یک نفر دید شما دارید در حالت قنوت اشک می ریزید ،
این حالت را عوض نکن!
بگذار تو را در همین حالت ببیند ،
چون شما که این را درست نکرده اید ! بلکه خدا آن را برای شما درست کرده است.
ولی ادا درنیاورید که شما را اینجوری ببیننند.
اگر ادا درآوردید، خطرناک است.
پس خوشحالی عیب ندارد ، چون انسان است ، انسان نیاز دارد. ،
خود خدا دارد تعریف می کند ، می فرماید :( فتبارک الله احسن الخالقین )
خدا از خودش که تعریف نمی کند!
از بشر ، از پدر و مادر دارد تعریف می کند ؛
کسی که خدا نیست ، خلق دارد!
( فتبارک الله )
چقدر این خوب است ،
آدم باید این تعریف را غنیمت بشمارد.