qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

خانوم ناشزه

سوال

با خانمی که به سر و وضع ظاهری خود ، رسیدگی نمی کند و حتی در برابر مطالبات شوهرش مراعات لازم را ندارد ، چگونه باید رفتار کرد ؟

همان طور که ما می گوییم عفت زن با رعایت مرد است ؛
مانند اینکه اگر مرد ، عطر بزند، محاسنش را مرتب نگه دارد ، باهمسرش خوب حرف بزند، لباس تمیز بپوشد، زنش عفیف می شود ؛
مرد هم همین طور است ؛
اگر نیاز مرد ، در خانه برآورده شد ،مانند کسی است که در خانه غذا خورده و سیر شده و لذا اعتنایی به غذاهای بیرون ندارد .
بنابراین خانم ها برای حفظ همسرانشان ،به این مطلب ، اولی ترند ؛
هم به لحاظ آرایش و آراستگی در خانه ؛ و هم به لحاظ ملاطفت زنانه .
من در مشاوره ها زیاد با این مسأله مواجهم .
و به خانم ها اینطور می گویم که خدا در خلقت زن چند جنبه را گذاشته است :
یکی اینکه شما همزمان می توانید هم مادر باشید و هم همسر .

در حالیکه شوهر داری و بچه داری ، زمین تا آسمان با هم فرق دارد.
پس لازم است که شما راجع به شوهرت هم، مواقعی مادری کنی ؛
چه طور شما چون مادر هستی ،لجبازی های بچه ات را نادیده می گیری و تحمل می کنی !؟
در برابر حرف هسرت هم به هم نریز ؛
آنجا هم برای همسرت ،مادری کن .
بگو یک آدمی است که الان گرسنه و خسته است ، لذا از عنوان مادری ات استفاده کن و تحمل کن .
کما اینکه یک پدر هم ، همان طور که فرزندش را تحمل می کند ، باید نسبت به زنش هم اینگونه باشد و او را بچه ای فرض کند که الان بد قلقی می کند و با او کنار بیاید .
اگر خانم ها جنبه ی مادری خود را برای همسرداری ، استفاده کنند ؛ و مردها هم جنبه ی پدری خودشان را در همسرداری ، دخالت بدهند ؛
تأثیر خوبی می گذارد و تفاهم را بالا می برد .