qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

فحش و ناسزا بر زبان همسر

سوال فحش و ناسزا بر زبان همسر جاری است، حتی گاهی بی‌اختیار این مسئله رخ می‌دهد، راه حلش چیست؟

پاسخ: البته آقا هم باید نامه‌اش را بنویسد این نوشته‌ی شما یک طرفه است. ظاهرش ناسزا گویی است اما باید دید شما در مقابل چه کاری انجام می‌دهید، که این می‌شود! به نظر می‌آید شما نیز کارها و رفتارهای بدی داشته‌اید که به اینجا می‌رسد. چون فحش آخرین مرحله است! مگر اینکه این فرد دیوانه باشد!! که قطعا اینگونه نیست و حتما شما با یک انسان عاقل ازدواج کرده‌اید. گاهی زن تحریکات موزیانه‌ای دارد و باعث نوعی لجبازی از طرف مرد می‌شود، و مرد نیز فقط همین ناسزاگویی را بلد است، احتمالا پدرش هم در منزل فحش می‌داده است؛ اما مسئله این است که تقصیر شما چیست؟! انصاف داشته باشید و فردا در نامه‌ای تقصیرات خودتان را هم بنویسد.