qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

راهکار رفاقت صحیح

سوال با هر کس دوست و رفیق می‌شوم او را رنجیده خاطر می‌کنم؟!

پاسخ: کم عقلی است. یعنی عقل کم است، چرا که اگر انسان عاقل باشد توانایی حفظ رفیق را دارد. یک کفش، شما کفشت را بتوانی نگه داری! زن!! آدم بی‌عقل است که نتواند زنش را نگه دارد. گوهر با ارزشی را خدا خلق کرده است از جنس تو! تا کنار تو باشد، با همه‌ی آن لطافت‌هایی که به او داده‌اند. نمی‌تواند نگه دارد، برمی‌گردد به عقل! پدرش را نمی‌تواند نگه دارد! به خاطر کم عقلی است. هیئت را نمی‌تواند نگه دارد، به خاطر کم عقلی است. این عقل را باید مورد توجه قرار داد و به آن اهمیت داد. ببینید الان ساعت به شما می‌گوید که چه زمانی است. شما نیز عقل‌تان به شما تذکر می‌دهد که این رفیق را حفظ کن و از دست نده! رفیق کم پیدا می‌شود. حضرت فرمود: هزار رفیق کم است و یک دشمن زیاد است. این تعبیر خیلی مهم است. کمی باید گذشت داشت و از خودت سرمایه بگذاری تا او بماند. اگر این زمینه را ساختی رفاقت هم باقی می‌ماند.