qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

7* در دین‌داری باید به مومنین نگاه کنید تا تلاشتان بیشتر شود و به کم راضی نشوید و در دنیاداری فقرا را ببینید، نگاه کنید فقرا چطور زندگی می‌کنند، زندگی‌تان تنظیم می‌شود، چون اگر با آن‌ها ارتباط داشته باشید با همین مقدار توان مالی که دارید، خودتان را ثروتمند می‌بینید، حرص به دنیا در شما کم می‌شود.

برچسب‌ها: