qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

8* حمد این نیست که فقط الحمدلله بگویی؛ حالت حمد این است که با وجودت, این نعمت را از خدا بدانی؛ با این حالت است که شما نهایت شکر را انجام داده‌اید. لذا در نماز که این همه مورد تاکید قرار گرفته, سوره حمد وارد شده است؛ زیرا خدا از ما شکر می‌خواهد.

برچسب‌ها: