qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

10* خدا جریان عقل را این‌طور قرار داده که ما به برکت آن وارد دین می‌شویم، از دین استفاده می‌کنیم، ولی خدا این عقل را معلق گذاشته، ثابت نیست، اگر هوس برود عقل کارایی دارد، هوس نباشد عقل مقدار حرف زدن را می‌داند، مقدار نگاه کردن را می‌فهمد، تعامل با مردم را به شما یاد می‌دهد. ولی اگر هوس باشد عقل معلق می‌ماند و نمی‌شود از آن درست استفاده کرد.

برچسب‌ها: