qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

ازدواج

سوال: در مورد ازدواج سوال کرده‌اند، طلبه هستم و پایه‌ی چهارم. بهترین سن برای ازدواج طلبه‌ها چه سنی است؟ همچنین  سوال کرده‌اند کسانی که سن‌شان بالا می‌رود، مثل برخی از پسرها که 31ساله هستند و دیگر میلی به ازدواج ندارند، خانواده چگونه این فرد را به ازدواج متقاعد کنند؟

جواب: برای این که بگوییم سن ازدواج چه‌قدر است، ما همان حکم شرعی را می‌گوییم. هر کسی احتمال حرام داد، یعنی می‌بیند که اگر ازدواج نکند به حرام می‌افتد، ازدواج بر او واجب می‌شود؛ ولی به خودی خود هم ازدواج مستحب است. مرد  باید این قدر رشد داشته باشد که  بتواند یک زندگی را اداره کند. پدر و مادر هم باید به این نتیجه برسند که فرزندشان می‌تواند با کمک آن‌ها یک زندگی را اداره کند. اگر در فرزندشان چنین چیزی را دیدند، دیگر برای ازدواج آماده است.

در مورد سوال دوم هم یک زن مطلقه برایش بگیرند، چون این فرد احساس می‌کند که ازدواج خرج دارد و سنگین است و انتخابش سخت است، اما این زن مطلقه، در یک سال فکر این جوان را می‌سازد. یا همان زن برایش خوب است و زن دائم او شود، اگر هم نشد، زمینه‌ی ازدواج برایش فراهم می‌شود.

برچسب‌ها:,