qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

مبارزه با وسواس

سوال: راه مبارزه با وسواس و حصول یقین قلبی چیست؟

جواب: وقتی شما وضو گرفتید، وضوی شما تمام شده است، شک را خود شما از این‌جا شروع می‌کنید، لا تنقض الیقین بالشک؛ همین که شروع به شک کنید، شکاک می‌شوید، این شک هم از یک جایی شروع می‌شود. نسبت به دستگیره‌ی در شک می‌کنید، در حالی که ما در امر نجاست و طهارت مامور به ظاهریم. لذا اگر از همین موارد جزئی مانع شک شویم با یقین پیش می‌رویم.

برچسب‌ها: