qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

شخصیت متزلزل

سوال: چرا در هر جمع و فضائی حالت خاصی دارم، در یک جمع به جدی بودن معروفم، در جمع دیگری به شوخ بودن، یک‌جا خیلی مرا احترام می‌کنند، جایی دیگر به من بی‌اعتنا هستند؛ گاهی اعتماد به نفس دارم و در جلسه دیگری دست پاچه می‌شوم، مگرنه این‌که شخصیت ما باید شکل واحدی داشته باشد؟

جواب: معلوم است شخصیت شما ساخته نشده، ثبات شخصیت ندارید؛ اگر کسی بین خوب‌ها که قرار می‌گیرد خوب است و بین بدها بد است، وقتی بین دلقک‌ها باشد دلقک است و بین آدم‌های جدی هم جدی است، معلوم است که شخصیتش متزلزل است، لذا این فرد باید نماز جعفر طیار بخواند، تا ان‌شاء‌الله خدا به او کمک کند که این‌طور نباشد.