qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

فراز4-3

فراز 4و3إِلَهِى فَكَمْ مِنْ بَلاءٍ جَاهِدٍ قَدْ صَرَفْتَ عَنِّى، وَ كَمْ مِنْ نِعْمَةٍ سَابِغَةٍ أَقْرَرْتَ بِهَا عَيْنِى، وَ كَمْ مِنْ صَنِيعَةٍ كَرِيمَةٍ لَكَ عِنْدِى.( ۳ )
بارخدایا! چه بسیار بلای مشقت بار که از من دور کردی و چه بسیار نعمت سرشار که چشمم را بدان روشن نمودی و چه بسیار احسان های کریمانه که به من عطا نمودی!

( إِلَهِى فَكَمْ مِنْ بَلاءٍ جَاهِدٍ قَدْ صَرَفْتَ عَنِّى ):
خدایا چقدر بلاهایی که اگر می‌آمد قلع ریشه می‌کرد و ریشه را می کند.
( وَ كَمْ مِنْ نِعْمَةٍ سَابِغَةٍ أَقْرَرْتَ بِه ):
مثلا یک زن خوب را وارد زندگی شما کرد، یک بارقه رحمت آمد و شما را از بی سامانی در آورد. یک دفعه یک بارقه رحمت آمد طلبه شدی ، خدا اجازه داد یک عمامه به سر بگذاری ، منبری شدی ، خودت را روی منبر دیدی ، اینها اتفاقی نیست. خدا یک دفعه فرزند داد ، یک دفعه صاحب خانه شدی ، یک دفعه صاحب وسیله شدی.
( وَ كَمْ مِنْ نِعْمَةٍ سَابِغَةٍ أَقْرَرْتَ بِهَا عَيْنِى ):
آنقدر اینها پشت سر هم آمده اصلاً من یادم رفته ، شکرش را به جا بیاورم ، چقدر غذاهای خوب خوردم ، چقدر قرآن خواندم ، چقدر نمازهای خوب خواندم ، چقدر جاهای خوب رفتم ، چقدر مشهد رفتم ، اینها همه نعمت است ، باید شکرش را بجا بیاورم.
( وَ كَمْ مِنْ صَنِيعَةٍ كَرِيمَةٍ لَكَ عِنْدِى ):
چقدر احسانها و کارهای کریمانه از روی لطف برای من را انجام دادی.

أَنْتَ الَّذِى أَجَبْتَ عِنْدَ الاضْطِرَارِ دَعْوَتِى، وَ أَقَلْتَ عِنْدَ الْعِثَارِ زَلَّتِى،یخ وَ أَخَذْتَ لِى مِنَ الْأَعْدَاءِ بِظُلامَتِى. ( ۴ )
تو هستی که به هنگام درماندگی دعایم را اجابت نمودی ، و به هنگام لغزیدن از لغزشم گذشتی ، و حق مرا از دشمنان باز ستاندی.

( أَنْتَ الَّذِى أَجَبْتَ عِنْدَ الاضْطِرَارِ دَعْوَتِى ):
واقعا بروید و بنویسید چه جاهایی که دعاهایتان مستجاب شده، برگردید ببینید چیزهایی که از خدا می‌خواستید و الان اتفاق افتاده ، شما حواست نیست.
( وَ أَقَلْتَ عِنْدَ الْعِثَارِ زَلَّتِى ):
چه لغزش هایی که خدا جلوی آنها گرفت ؛
( أَقَلْتَ ):
صرف نظر کرد ، پایمان لغزید.
یکی از آن نعمت ها را برایتان بگویم ؛
همین نظام ولایت فقیه ، که ما داریم در آن زندگی می‌کنیم باور بفرمائید اگر ما تمام عمر را فقط برای این سجده کنیم ، هیچ کاری نکردیم. وقتی که نظام طاغوتی شاه بالای سرمان بود ، صبح که بلند می شدیم ، نمی‌دانستیم امروز برای ما چه نقشه‌ای ریخته است! خیلی مهم است الان انگار آدم خواب می‌بینید ، از خواب بیدار می شوی ، می‌بینی یک عالم اسلامی ، یک مسلمان ، یک مؤمن ، یک نماز شب خوان ، قدرت اجرایی مملکت و فرماندهی ارتش را در دست دارد. یک نماز شب خوان ، فرمانده ارتش است. بیا رده های پایین ، مثلا فرمانده سپاه ، آن رده‌های پایین همه نماز شب خوان هستند ، من خبر دارم. قدرت دست اینهاست. شوخی نیست! نعمتی بزرگی است. خدا به قوم بنی اسرائیل می‌گوید نعمت را یاد کنید ؛
روزی را که خدا به شما نعمت داده ، یوم الله حساب کنید. این کار را کردند که خدا فرعون را برد. باور بفرمائید فرعون ما خیلی سخت‌تر از آن فرعون بود. آن فرعون اصلاً هیچ نبود ، خودش بود و خودش. چقدر کشورها می‌خواهند رها شوند ، نمی توانند. سوریه الان درگیر است. ما از آن فشارها خلاص شدیم ، جمهوری اسلامی درست کردیم. همان فشارهایی که الان روی سوریه است، الان چرا عراق پا نمی‌گیرد؟ ۲۰ سال دیگر هم این ادامه دارد ۳۰ سال دیگر هم این ادامه دارد. خدا را به نعمت‌هایش شاکر باشیم. پدر خوب ، مادر خوب ، دوستان خوب ، سلامتی ، شهر قم ، طلبگی، علم ، اصلاً آدم از این همه نعمت دیوانه می‌شود. حظ می‌برد. هر کدام از اینها چه نعمت های بزرگی است! ببین چقدر نیرو در وجودت ایجاد می‌کند.