qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

تنبیه بدنی کودک

سوال: آیا تنبیه بدنی کودک توسط والدین برای تربیتش جایز است؟


پاسخ: ما در اسلام شلاق، اعدام، تبعید و … داریم. اگر پدری فهمید که با یک تنبیه ساده می‌تواند مانع از این شود که فرزندش در آینده  75 ضربه شلاق بخورد، باید این کار را بکند. این نظر غرب است که می‌گوید شلاق، تنبیه و اعدام خلاف حقوق بشر است؛ حال آن‌که خودشان بدترین شکنجه‌ها را انجام می‌دهند. وقتی شما می‌توانید با زدن یک ضربه بر پشت دست فرزندتان – به‌طوری که پوستش سرخ نشود– او را متوجه اشتباهش کنید، اگر نزنید خیانت کرده‌اید. پس ما تنبیه به این معنا را در اسلام داریم زیرا باعث دفع افسد می‌شود و اگر انجام نشود فردا خسارت بزرگ‌تری ایجاد می‌شود و همین فرزند پدرش را ملامت خواهد کرد که اگر پدرم مرا تنبیه می‌کرد، این خطای بزرگ را مرتکب نمی‌شدم.


ما روشنفکر به معنای امروزی نیستیم؛ امام خمینی-رحمه‌الله‌علیه- فرمود سلمان رشدی باید اعدام شود، حکم خدا همین است، دیگران هر چه می‌خواهند بگویند. ما اگر بخواهیم دنیا را راضی نگه داریم، باید از نماز خواندن هم دست برداریم؛ زیرا آن‌ها با نماز خواندن ما هم مشکل دارند.