qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

14* درخانه یک فضای سنگین دینی ایجاد نکنیم! شما پدر و مادری هستید که بیست یا سی سال در دین بوده‌اید، نماز خواندن و اجرای خیلی از دستورات دین برای شما راحت است، اما برای بچه‌ی شما اینطور نیست!
شما باید به فرزندانتان فرصت بدهید تا با آن مسائل آشنا شوند. پدر نباید تحکم کند. مثلا برای نماز صبح باید بچه را عاقلانه بیدار کرد نه با یک حالتی که او از دین زده شود!!