qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

18* پدر و مادرها باید مواظبت کنند تا امر و نهی نکنند!
این آیه قرآن است؛ بچه هایی که توانایی نگه داشتن عفاف و تقوا پیشه کردن را دارند به طغیان وادار نکنیم!!
ما الان در مرحله ای هستیم که می‌توانیم با فرزندانمان رفیق باشیم.
این برای پدر یک شأن است که با فرزندانش رفیق باشد. به خصوص به آقایان عرض می‌کنم که با دخترانتان بیشتر رفاقت کنید، تا با آقا پسرها! طوری باشید که دختر ها اسرارشان را به شما بگویند تا به مادر.
نه اینکه به مادرشان نگویند، نه. همه را با مادر در میان بگذارند اما شما هم برای دخترانتان مخزن اسرار باشید؛ این از سفارش‌ها و روایات است. بنابراین ما اگر مقداری زمانه را شناسایی کنیم و بچه‌های‌مان را بشناسیم و فرزند زمان خودمان باشیم، زمینه را برای اطاعت فراهم میکنیم.