qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

پخش زنده

21* خانم شوهرت هیچ کاره است، روزی را خدا می‌دهد .این قدر به شوهرت گیر نده. یک ماه از خدا بخواه روزی شما را زیاد کند، روزی این را هم زیاد می‌کند.