qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

24* حضرت فرمودند: خوب است که زن و مرد با هم رشد و کمال پیدا کنند.
درست نیست زن جاهل بماند و مرد عالم شود.
خانواده‌ای که مردش عالم و زنش جاهل است، از هم‌پاشیده می‌باشد.