qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

پخش زنده

27* خدا می‌فرماید: اگر پدرت از تو راضی شد منِ خدا هرچیزی که می‌دانم همه را می‌پوشانم. اگر پدرت راضی شد من هم می‌‌گویم راضی‌ام. علی هم می‌گوید، من هم راضی‌ام، پیغمبر هم می‌گوید، من هم راضی‌ام. این خیلی باارزش است.