qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

40* به همدیگر محبت کنید . زن و شوهر به هم محبت کنند و هم دیگر را دوست بدارند. اهل بیت روی این قضیه خیلی حساسند.