qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

22* اگر یک جا دعوا شد وهمدیگر را میزنند بایستید و اذان بگویید دعوا تمام می شود یا سه صلوات بفرستید تمام می شود. خداوند، عالم را با همین ها دارد درست می کند