qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

32* می‌خواهی خانه بخری که حتماً دو سه نفر را ببر، دو سه ماه برو و بیا. اگر می‌خواهی یک دختر انتخاب کنی که حتماً این جوری باشد. حتماً یک ماه محرم باشند این‌ها بعد از یک ماه تصمیم بگیرند. این خیلی بهتر است تا این که فوری اسمشان در شناسنامه برود و بعداً بگویند همدیگر را نمی‌خواهیم. یک ماه محرم باشند تا برای کارهای قبل از ازدواج مثل آزمایش دادن،به هم محرم باشند، شرعاً هم حلال است،