qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۶۹* مواظب نسبتمان با اهل بیت(ع) باشیم. لذا حضرت فرمود: اگر محبت ما به شما نبود, از شما روبرمی گرداندیم. این بخاطر همین نسبتی است که ما با معصوم پیدا کرده ایم، بخاطر اعتقادی که به امام داریم. من بکی او تباکی … بخاطر نسبتی است که با امام حسین داریم. باید ما توجهمان به این نسبت باشد و افتخارمان به آن باشد. این که می فرماید چهار هزار فرشته با زائر امام حسین همراه هستند و تا قیامت … بخاطر همین نسبت ماست. این نسبت را باید ببینیم. این نسبت دست نخورده است. لذا فرمود: اگر مومن گناه کرد, بگویید فاسق العمل, زیرا این نسبتش به هم نمی خورد.