qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۷۴*نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که نمی شود شما به یک تدبیر الهی گوش بدهی اما به یک تدبیرِ دیگر گوش ندهی، نمیشود نماز بخوانی ولی ازدواج نکنی؛ نه اینکه نشود خیلی ها این کار را می کنند ولی اینکه تاثیری در زندگی ات داشته باشد و اثر و حلاوت تدبیر الهی بر جانت بنشیند با یکی در میان عمل کردن به تدبیر الهی امکان پذیر نیست، همه اش با هم باید باشد. اینکه ازدواج نکنی ولی به پدر و مادرت احترام بگذاری خوب است؛ ولی همیشه یک پله عقب هستی. یا پدر ومادرت را رها کردی و به روضه ی امام حسین علیه السلام رفتی و اشک ریختی این اثری نمی کند و زندگی تو شیرین نمیشود؛ چرا که تو پایت جای دیگری گیر است و وظیفه ات را در جای دیگر انجام نداده ای.