qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۸۴*شما فرض کنید همه قرار بوده سلمان بشویم، همه قرار بوده مقداد بشویم، حالا ببینید چی شدیم!! اینکه ما سلمان نشدیم، مقداد نشدیم، همه از موفقیتهای شیطان است. پس راه برای سلمان شدن باز بوده، سلمان که شق القمر نکرد، مقداد هم شق القمر نکرد.خدا یک راهی را گذاشته بود و اینها بلد بودند چه جوری شیطان را از این طریق ناکارآمد کنند.