qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۹۳*باید ظرفیت سازی کرد! برای خودت ظرفیتی درست کن که دین در آن جای بگیرد. آنقدر که تحمل دارید در جلسه‌ی هیئت بنشینید و بعد از آن بروید تا هیئتی بمانید. اما قالب شکننده درست نکنیم! برخی در یک خانه‌ی شیشه‌ای نشسته‌اند که با یک سنگ می‌شکند.