qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۹۵*خیلی‌ها هستند که می‌خواهند صاحب تصرف بشوند ولی هیچ کاری هم نکرده، نه نماز شب خوانده، نه مواظبت کرده، نه مراقبه داشته، نه حرام را ترک کرده، نه چشمش حفاظت کرده، همین جوری دنبال این چیزها هستند. در عالم وجود همه کاره اوست، اگر قدرتی هم می‌خواهی از ناحیه او باید به شما برسد.