qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۱۰۰*خداوند چون اراده کرده بود که خیرِ کاملی به مؤمن برسد، ولایت و مودت و طاعت ما را واجب کرد و همین باعث شد که ما هم در را بگشاییم!چون ما که نمی‌توانیم کمک به عصیان خداوند کنیم، ما باید کمکی برای طاعت خداوند باشیم و از این رو ما هم پذیرفتیم و درب را باز کردیم! یعنی تنها از این باب است و چون خداوند واجب کرده است، ما هم سد واجب خداوند نشدیم! و در خانه‌مان را باز کردیم و اجازه دادایم که شما بیرون از خانه‌ی ما بنشینید و به مَشاهد ما رفت و آمد کنید…!