qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۷۱*اگر می‌خواهی دختر انتخاب کنی، با چند نفر مشورت کن. حتماً دختر و پسر یک ماه محرم باشند و این‌ها بعد از یک ماه تصمیم بگیرند، این خیلی بهتر است تا این که فوری تو شناسنامه ثبت کنند و بعداً بگویند هم دیگر را نمی خواهیم. آزمایش می‌خواهند بروند، فلان جا می‌خواهند بروند با هم محرم باشند. شرعاً هم حلال است، اصلاً خدا برای همین موقع قرار داده. شما ده تا مشاوره هم بروی، نمی‌فهمی ولی اگر با این آدم محرم شدی و دو تا مسافرت رفتی، او را می شناسی، می‌فهمی این کیه. توی مسافرت که نمی‌تواند شخصیت خودش را مخفی کند. وقتی پدر و مادر راضی هستند، خدا هم که راضی است؛ این خیلی بهتر است. لازم هم نیست کسی بفهمد، فقط دو تا خانواده بدانند. بهتر از آن است که محضر بروند، توی شناسنامه با مهریه وارد کنند، بعد مهریه را اجرا بگذارند، از این دادگاه، به آن دادگاه! آخرش هم نمی دانی چه می شود؟!