qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۷۵*می‌خواهید بچه را نصیحت کنید، باید دو تا کلمه به او بگویید نه یک ساعت بنشینی برای بچه حرف بزنی. حضرت فرمود اگر یک کسی خوش فهم است، نفهم فرضش کردی، زیاد توضیح دادی، ظلم کردی. این قدر را می‌فهمد. به خصوص جوان‌های الان که خیلی باهوش هستند، من به مادرها و پدرها می‌گویم. الان مسائل مختلفی، در فضای مجازی و دنیای دیجیتال است. این همه چیز را می فهمد. آن وقت شما می‌نشینی یک ساعت نصیحتش می‌کنی! یک کلمه به او بگو، می‌فهمد، تشنه‌اش بگذار. تعادل!