qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۸۲*چهار قل و آیت الکرسی بخوانید. در خانه های تان، چهار قل آویزان کنید. در جیب بچه هایتان آیت الکرسی بگذارید. خودت بخوان و به بچه هایت هم یاد بده .انگشتر دست بچه‌ها کنید. برای آنها حرزبگیرید. ما خیلی چیزها داریم که از آنها خبر نداریم. باید به هر طریقی شده در جبهه امان بمانیم و از دشمن غافل نشویم.