qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۸۴*شخصی می گفت ما با خانمی ازدواج کردیم ،دیدیم که این خانم صبح هازیارت عاشورا می خواند و دو ساعت طول می کشد .و ظهر ها هم به خود واجب کرده تا هر روز فلان دعای طولانی را بخواند و یکی دو ساعتی را روی سجاده می‌نشیند و شب‌ها هم که دیگر هیچ!تحجد دارد. خلاصه گفتم:هیچی دیگه خانم ،مثل اینکه شما با مفاتیح ازدواج کردید .بفرمایید ،التماس دعا داریم .ما هم یک فکری برای خودمان می‌کنیم.