qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۸۵*زن مومن کسی است که خودش را آماده کند،و برای شوهرش آرایش کرده و بهترین لباس را بپوشد . و حالا اگر برای شوهرش این کار را نکرد و این زن نظافت را رعایت نکرد، این مرد در خیابان ،شیطان سر به سرش می گذارد تا به ناموس مردم نگاه کند و عمده این گناه برای خانم است . این آقا اگر گناه می‌کند،خانم هم شریک گناه می شود .چرا ؟چون غریزه مرد مثل غذا خوردن است. کسی که گرسنه است و غذا نخورد باید در جایی حتماً خودش را سیر کند. این مرد خود را در خیابان به کمک شیطان سیر می‌کند.