qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۸۹*دختر و پسرهای ما همه چیز را می‌دانند همه چیز را در مدارس به آنها یاد می دهند. حواست را جمع کند، سرت را پایین نینداز،که چیزی نمی بینی و نمیشنوی .