qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۹۵*بعضی از افراد در خانه هم حق هستند و محیط خانه را هم یک محیط عبادت قرار می‌دهند لذا هر کاری که در این خانه انجام شود مانند: خوابیدن، پادراز کردن، شوخی کردن، برای او عبادت می‌شود، البته تا زمانی که بر اساس حق باشد.