qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۹۹* یک وقت می بینیدیک مردخانواده را با اخلاقش به پرتگاه می برد. می خواهد همه چیز را پیاده کند. حرفش درست است ولی با زنش قهر است، با فامیل قهر است، با بچه ها مشکل دارد اتفاقا حرفش هم درست است، ولی مصلحت را نمی داند که چطور باید پیاده کند.