qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

پخش زنده

۵۷*می‌فرمایند اگر نماز را شروع کردید و دیدید که خسته اید زود تمامش کنید تا شیطان به سراغتان نیاید! مگر چقدر طول می‌کشد یک دقیقه است؟! نه! نمازی که شما تصور می‌کنید به ساعت یک دقیقه است، در واقع یک دقیقه نیست و برای نفس سنگین است و یک ساعت طول می‌کشد!