qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۶۰*خداوند آقای بهجت را رحمت کند، با اینکه بیش از نود سال از سنشان می‌گذشت اما در آن سن وقتی به نماز صبح می‌آمد مثل یک جوان می‌آمد، مثل یک جوان بیست ساله و بیست و پنج ساله! چنان با شوق که گویی روز اولی است که قصد دارد در مسجد نماز بخواند! چه طور قدم برداشته است که در آن سن خسته نشده است؟! از نماز حظ برده است که در این سن اینگونه است و این مهم است، این نکته مهمی است.